Ansvariga för region Småland

Regionchef, Småland

Johan Westergren
Växjö
070-454 55 15
ycc.rc.smaland@gmail.com

Vice Regionchef/Suppleant

Albert Abbe Bermvik
Bodafors
070-363 36 46
abbebermvik@me.com

Kontaktmän

Växjö

Magnus Söderström
Växjö
070-629 14 52
magnussodenstrom73@gmail.com2

Kristdala

Magnus Algotsson
Kristdala
076-345 05 01
knoen80@gmail.com

Jönköping

Maria Oskarsson
Jönköping
070-388 31 18
maria.oskarsson60@gmail.com

Bor

Jimmy Johansson
Bor
070-485 01 40
Speljimmy@hotmail.com

Västervik

Magdalena Rudin Göransson
Västervik
070-229 96 78
m_rudin@hotmail.se

Har du några frågor?
kontakta, kansliet

Kansli

YCC Kansli
c/o Gunilla Johansson
Strandvägen 30
613 35 OXELÖSUND

Telefon 070-253 96 37

Copyright © 2023 Yamaha Custom Club Sweden