YAMAHA CUSTOM Club SWEDEN

  • Vi tycker om att åka motorcykel och träffas under ordnade former. Vi anordnar lokala körningar runt om i landet och vi anordnar även nationella och internationella träffar. Vi finns i Sverige och är uppdelade i 8 regioner. Varje region har en ansvarig regionchef som tillsammans med kontaktmän ansvarar för körningar, träffar och andra aktiviteter både under och efter säsong.
  • Vi deltar i andra klubbars evenemang och vi har ett internationellt samarbete med andra Yamaha klubbar i många länder. Ungefär 2 gånger om året har vi medlemsmöten i respektive region där vi informerar om det som händer i klubben. En gång om året har vi et årsmöte för hela klubben, det arrangeras varje år på olika orter. Vi träffas också några gånger under vintertid med olika aktiviteter.
  • Vi är en ideell förening utan anställd personal, allt arbete sker frivilligt. Yamaha Custom Club Sweden är ansluten till Sveriges Motorcyklister – SMC som är intresseorganisation för landets mc-förare. Som medlem får du vår tidning som utkommer flera gånger om året. Allt som händer i klubben finns på vår hemsida som uppdateras kontinuerligt. Där finner du även vår klubbshop där du kan välja mellan massor av fina profilkläder och klubbartiklar.
  • Vi är en Yamaha märkesklubb men om någon i familjen åker på annat märke är ni ändå varmt välkomna att bli medlem i vår klubb. Yamaha Custom Club är en demokratisk förening som inte har några politiska eller religiösa åsikter.

GRUNDAD I SVERIGE 1997

Har du några frågor?
kontakta, kansliet

Kansli

YCC Kansli
c/o Gunilla Johansson
Strandvägen 30
613 35 OXELÖSUND

Telefon 070-253 96 37

Copyright © 2023 Yamaha Custom Club Sweden